På släktforskningssidan ancestry.com hittade Stephen Sakellarios den här listan över stupade.
I vänsterspalten hittar du James Edward Johnstons namn, stupad i amerikanska flottan, US Navy.