Regressionsterapi - en enkel väg
till ett skönare liv

Regressioner och regressionsterapi är fyllt av mycket frågor. Har jag verkligen levt ett tidigare liv? Varför ska jag återuppleva saker som varit jobbiga? Kan jag verkligen må bättre genom en så'n här behandling? Det låter alldeles för enkelt...

Jag ska därför kort försöka beskriva terapiformen för dig här. Några av de frågor som brukar dyka upp, hittar du på en separat sida.

Är det någonting som är oklart eller som du undrar över så kontakta mig gärna!

 

Vad är regressionsterapi?
Mycket kort kan den beskrivas som att du, under djup avslappning, går tillbaka till just den situationen som på ett avgörande sätt är grundorsaken till att du mår som du gör just nu, idag. I den situationen - eller rättare sagt - i minnet av den situationen så kan du, under terapeutens ledning, granska upplevelsen på ett mera ingående och aktivare sätt än vad du kunde göra när den först inträffade. (Anledningen till att du inte hann med att göra detta från början, kan t ex vara att du faktiskt inte fungerade helt normalt just då, kanske p g a skräck, ångest eller liknande panikartade känslor som "låste" din hjärnas normala sätt att arbeta.)

I lugn och ro "tömmer" vi sedan upplevelsen på obehagliga intryck och känslor, tills den är så "ren" att du kan titta på den på ett objektivt och sakligt sätt igen, utan att behöva känna några obehagskänslor. När du har kommit så långt så upplever du också att allt det obehag som du tidigare kunde uppleva i en liknande situation idag, plötsligt är försvunnet! Du kan leva ditt liv på det sättet som du förtjänar, utan att längre behöva släpa på en tung gammal ryggsäck av negativa olustkänslor som bara förstör för dig. 

Själva ordet regression är, som så många andra i svenskan, lånat från grekiskan och betyder "återupplevelse". Just detta är också själva kärnpunkten i den här terapiformen.  
Inte bara när du mår dåligt
Utöver att komma tillrätta med olika former av olustkänslor eller fobier så kan regressionsterapin t ex utnyttjas till att förbättra relationer till dina medmänniskor - oavsett om de finns i din närhet eller inte, klarlägga minnesbilder som har bleknat bort, komma tillrätta med den oro vi nästan alltid har inför döden och till att kartlägga några av de outnyttjade resurser som vi allihop har, men kanske inte utnyttjar.
 
Så här går det till i praktiken
I praktiken går regressionen till så att, efter våra inledande samtal, får du gå igenom en avslappningsfas på ca 20 min. Därefter hjälper jag dig tillbaka till den scen - den situation - som är av betydelse för dig. Efter att vi tillsammans tittat på den så går vi vidare och bearbetar de negativa känslor som du har knutit till denna och liknande händelser. (Det är den här viktiga fasen som skiljer en regressionsterapeuts arbete från de som bara gör regressioner tillbaka till en tidigare händelse och sedan lämnar dig ensam med alla känslor som kan dyka upp.) När den obehagliga händelse du burit på i ditt undermedvetna sedan är så rensad från alla negativa kopplingar att du inte längre upplever minsta obehag av händelsen så kan vi gå vidare till nästa situation, för att bearbeta denna eller dessa, innan regressionen avslutas. Du kommer att uppleva dig som en mera komplett människa, helare och mera lycklig. Regressionsterapin är ett förvånansvärt enkelt hjälpmedel för att må mycket bättre!
 
Ungefär som att drömma
Eftersom vi alla är olika människor så går det inte att säga någonting generellt om hur vi upplever en regression. Jag brukar jämföra det vi upplever under regressionen, med det vi är med om när vi drömmer. Precis som de vanliga drömbilderna så varierar det kraftigt från människa till människa och i viss mån även från gång till gång. En del ser nästan inga bilder alls, utan får arbeta enbart med känslor, typ att "jag tycker mig se att..." eller "jag har en känsla av...". Andra upplever regressionen mycket intensivt; känner dofter, hör fåglarna kvittra och känner vinden svepa genom håret! Det normala är någonstans mitt emellan. Vanligtvis varierar intensiteten också under en och samma regression, beroende på hur djupt man kommer i respektive situation man gått tillbaka till.
 
Tiden är viktig
En ordentligt genomförd regressionsterapi måste, liksom all terapeutisk behandling, få tillåtas att ta den tid som verkligen behövs för att nå det resultat som man önskar. Själv avsätter jag 4 timmar per gång för dem jag hjälper. Ett absolut minimum är 2 timmar, allting kortare än så kan tyvärr inte räknas som seriöst i de här sammanhangen. All terapeutisk behandling kräver tid. Den långa tiden per session gör att behandlingen blir avsevärt mycket effektivare än de 45-60 minuters pass som är normala hos andra terapeuter.

De inledande och avslutande samtalen skiljer sig inte något speciellt från andra terapiformer, men däremot blir den effektiva behandlinstiden så otroligt mycket längre per gång, i och med att jag använder mig av ett pass på fyra timmar istället för 45 minuter. Oftast räcker det därför faktiskt med bara ett eller kanske ett par behandlingstillfällen för att nå längre än vad du gjort under flera år i vanlig terapi! 

Ett bra komplement till samtalsterapin
I sammanhanget är det väl värt att påpeka att regressionsterapin inte är någonting som inverkar negativt på en vanlig samtalsterapi eller psykoterapisk behandling, som en del kan vara oroliga för. Tvärtom så kompletterar de varandra på ett synnerligen effektivt sätt. Många av dem som sökt sig till mig efter att ha upplevt att de kört fast efter kanske flera års upprepade samtal hos psykolog eller psykoterapeut, har efter regressionen upplevt att de plötsligt tagit ett stort kliv framåt igen. 
 

Har du flera frågor kring det här?
Skicka då gärna ett e-mail till mig så svarar jag på det så snart jag kan.

Förutom att komma tillrätta med de problem och svårigheter som du upplever idag så är regressionsterapin ett fantastiskt hjälpmedel för att lära känna sig själv ur olika aspekter.

Urban Bergfelt
Dipl. Hälso- & Relationsterapeut

Rättvik