Regressioner och regressionsterapi är ett område som ger upphov till många frågor och funderingar. Här nedanför försöker jag därför besvara ett litet urval av de frågor som jag oftast får. Funderar du på något jag inte tar upp här? Hör av dig!

Vanliga frågor och svar:


Vad innebär begreppet "regression"?
Själva ordet är grekiska och betyder ungefär "återupplevelse". En regression innebär att man på medvetandeplanet återgår till en tidigare upplevelse.
 
Betyder detta att jag är hypnotiserad?
Nej, till skillnad från djuphypnosen - i dagligt tal kort och gott kallad "hypnos" - så är du hela tiden aktivt medveten om vad som händer och minns det även efteråt. En regression är bara en form av avslappning eller självsuggestion, och du är i ungefär samma tillstånd som när du sitter och dagdrömmer i en solig glänta i skogen, eller vaknar utvilad en söndagsmorgon och fortfarande befinner dig i det sköna gränslandet mellan sömn och vaka.
 
Kan då regressionen vara lika effektiv som hypnosen?
Regressionsterapin är faktiskt både snabbare och effektivare än den vanliga hypnosen! Medan en vanlig hypnosterapi pågår ett flertal gånger under lång tid, räcker det genom regressionsterapin ofta med en enda gång.
 
Hur kommer detta sig?
Under djuphypnosen är patienten den lyssnande parten och hypnotisören den aktiva. Patienten suggereras till att problemen är glömda, typ "när du vaknar upp kommer du inte att minnas vad som hänt dig och kommer inte heller att påverkas negativt av det". Detta innebär att orsaken till problemen fortfarande finns kvar, men nu istället är dolt av ett ännu tjockare lager av "glömska" än tidigare. Problemet med detta är att eftersom just orsakerna fortfarande finns kvar så kommer de att förr eller senare återigen göra sig påminda i ditt liv.

Under regressionsterapin är det hela tiden patienten som är den aktiva parten, terapeuten är bara din guide till ditt undermedvetna. Eftersom det är du själv som lyfter upp orsakerna till problemen till ytan och eftersom du hela tiden är medveten om vad som händer så riskerar du aldrig att de kommer tillbaka till dig senare i livet. Du har gjort dig av med dem för gott!
 
Du har nämnt ordet regressionsterapi ett par gånger - vad är det?
Att göra enbart en regression innebär att man går tillbaka till en tidigare händelse, konstaterar vad som inträffat där och därefter avslutar regressionen. Sedan överlåter man åt sitt undermedvetna att bearbeta det man återupplevt. Detta brukar faktiskt ändå, till en viss gräns, fungera ganska bra.

Regressionsterapeuten däremot, låter dig inte enbart återuppleva en tidigare händelse, utan hjälper dig också att ringa in de verkliga orsakerna i form av händelser eller relationer. När dessa är konstaterade hjälper terapeuten dig därefter att effektivt lösa dina problem för gott så att de inte längre kommer att påverka dig i ditt liv idag. 

Om du har varit indian eller kines, kung eller tiggare i ett tidigare liv kan i och för sig vara kul att veta, men det som är viktigt för att du skall kunna bli av med det som gör ditt liv svårare idag är att du får hjälp med att lösa orsakerna till dem!
Ett annat namn för regressionsterapi är djupavslappningsterapi. På engelska kallas den "time-lapping therapy", dvs ungefär "överlappande verkligheter", vilket faktiskt säger mer om terapiformen än vad de svenska orden gör.
 
Varför är det så viktigt att göra en regression?
Om vi varit med om en så stark händelse i t ex vår barndom, att den påverkar oss negativt i vårt liv som vuxen, räcker det inte alls att försöka minnas händelsen och kanske gråta över den. Känslorna har uppstått hos barnet och behöver därför bearbetas i barnets medvetandetillstånd!

Det var barnet som undertryckte känslan i ett försök att "lägga locket på" den obehagliga upplevelsen och därför måste vi nu göra den bearbetning av smärtan som barnet inte gjorde då händelsen inträffade. Vi måste alltså gå tillbaka dit via regressionen för att kunna utföra den nödvändiga bearbetningen. Den kan aldrig göras på ett tillfredsställande sätt av den vuxna, logiskt tänkande, människan.

Resonemanget är precis likadant om det är någonting som inträffat i ett tidigare liv, och som var av sådan betydelse att det medför obehag i vårt liv idag. Här är det kanske ännu viktigare att gå tillbaka dit via regressionen, eftersom vi vanligen inte har några minnesbilder alls från det liv där den traumatiska, obearbetade händelsen inträffade.
 
Kan en regression vara farlig? Kan jag bli kvar i den tidigare händelsen?
Nej! Du kan aldrig bli kvar i en tidigare händelse som du återupplever igen. Under regressionen är du i ett avslappat tillstånd, motsvarande det du befinner dig i när du är i gränsen mellan dröm och vakenhet - eller när du sitter och drömmer i skogsgläntan.
 
Tänk om jag upplever så mycket otäckt att jag inte vet vad jag ska ta mig till?
Du kan aldrig någonsin uppleva mer än vad du själv kan ta hand om under terapin. Ditt undermedvetna har en begränsning som gör att allt bara släpps fram i den en takt som du själv kan bearbeta. Det som kan upplevas som negativt är att du ibland kan drömma mer än normalt under ett par nätter, eftersom du nu har mer "råmaterial" till dina drömmar. För det mesta så upplever dock de flesta en ökad drömaktivitet som någonting enbart positivt.
 
Om jag har upplevt något riktigt otäckt så vill jag inte vara med om det igen!
Du upplever det på nytt, men inte med samma intensitet som då. Dessutom kan vi "skruva ner" intensiteten, ungefär som när du sänker volymen på din stereo, för att du skall kunna återuppleva det utan att känna obehag. Men det är väldigt viktigt att du verkligen går igenom scenen igen för att du skall bli av med dina problem idag. När du väl har gått igenom den och vi tillsammans tagit bort alla de negativa känslorna som varit knutna till den så förpassar du den dit den hör hemma - till historien!
 
Hur går en regression till rent praktiskt?
När vi möts så sätter vi oss en stund och pratar med varandra. Du berättar för mig vad du helst hoppas kunna få ut av regressionen för att vi tillsammans skall kunna finna rätt ställe i ditt förflutna och jag svarar på de frågor som du säkerligen har. Därefter får du lägga dig bekvämt tillrätta för att kunna slappna av inför regressionen. Min uppgift är sedan att hjälpa dig ner i en djup och skön avslappning för att du skall kunna koncentrera dig på de händelser du kommer att få återuppleva. Därefter följer själva terapidelen där jag hjälper dig att göra dig av med alla negativa känslor som ligger till belastning för dig idag.
 
Kan du under regressionen locka mig att säga sådant som jag vill hålla hemligt?
Nej, det går inte! Du är hela tiden aktivt med, precis som i vilket annat samtal som helst. Det är du som väljer vad du vill berätta. Jag har dessutom också strikt tystnadsplikt och yppar ingenting av det du har berättat under en regression för någon annan.
 
Tänk om jag inte kan uppleva någonting?
Nästan alla människor upplever verkligen tidigare händelser, givetvis mer eller mindre intensivt. Min uppgift är att "lirka" dig tillbaka till en eller flera tidigare upplevelser som är av betydelse för dig, trots alla de spärrar som vi alla sätter upp för oss själva för att begrava, och istället bära med oss, de otrevliga händelser som vi ibland tvingas gå igenom. Erfarenhetsmässigt vet jag att jag lyckas hjälpa minst nio av tio personer. (Vill du se lite mer detaljer kring detta så titta på min egen behandlinsstatistik.)
 
Hur lång tid tar en regression?
Jag sätter av totalt fyra timmar för dig. Själva regressionen tar från en och upp till närmare tre timmar, resten av tiden använder vi dels för inledande samtal och dels efteråt för samtal kring det du upplevt.
Det är viktigt att göra det grundligt för att resultatet skall bli det du önskar. Då bör man inte heller stressa på skeendet eller avbryta för tidigt.
 
Vad kostar en behandling?
En behandling på 4 timmar, här i Rättvik, kostar på vardagar 1.800 kr (inkl moms 360 kr). På en lördag kostar det 2.100 kr.

Tyvärr har jag ingen möjlighet att ta kreditkort. Swish och kontanter går utmärkt.

Om du inte kommer, eller avbokar så sent som 24 timmar innan den bokade tiden, debiteras du alltid fullt pris.
Avbokar du 24-72 timmar innan avtalad tid, debiteras du istället en avgift på 500 kr.