Är du intresserad av regressionsterapi?

            Urban Bergfelt Urban Bergfelt

Eftersom jag kan vara svår att nå via telefon så föreslår jag att du skickar mig ett e-mail till pellusgarden@gmail.com. Ibland tar mitt svar ett par dagar, men du får alltid svar. Formuläret nedan går också bra.

Har du kommit så långt i ditt funderande att du skulle vilja boka en tid så kom gärna med förslag på tidpunkter. Kanske råkar just den dagen vara ledig!

Eftersom ett terapipass omfattar 4 timmar så har jag endast ett pass per dag, kl 9:30 - 13:30. (Tiden går att justera för att bättre passa tåg och bussar.)
De lördagar jag tar emot så gör jag det kl 10:00-14:00.

Priset för de fyra timmarna på vardagar är fortfarande bara 1.800 kr och för lördagen 2.100 kr.

Vill du hellre skriva ett vanligt "snail-mail" så skickar du det till:

Urban Bergfelt
Boda Björkallén 52
795 96 Boda Kyrkby