Är du intresserad av regressionsterapi?

            Urban Bergfelt Urban Bergfelt

Eftersom jag kan vara svår att nå via telefon så föreslår jag att du skickar mig ett e-mail till pellusgarden@gmail.com. Som min situation är för närvarande så kan det ta ett tag innan du får svar, men du får alltid svar. Formuläret nedan går också bra att använda.

Har du kommit så långt i ditt funderande att du skulle vilja boka en tid så kom gärna med förslag på tidpunkter. Kanske råkar just den dagen vara ledig!

Eftersom ett terapipass omfattar 4 timmar så har jag numera endast ett pass per dag, kl 9:30 - 13:30. (Tiden går att justera för att bättre passa tåg och bussar.)
De lördagar jag tar emot så gör jag det kl 10:00-14:00.

Priset för de fyra timmarna på vardagar är fortfarande bara 1.800 kr och för lördagen 2.100 kr.

Vill du hellre skriva ett vanligt "snail-mail" så skickar du det till:

Urban Bergfelt
Boda Björkallén 52
795 96 Boda Kyrkby